Glyph

Zaštita deteta žrtve trgovine ljudima u svetlu reformskih projekata Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike i Ministarstva unutrašnjih poslova

U cilju zaštite deteta žrtve trgovine ljudima Centar za prava deteta je u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji u periodu oktobar – decembar 2012. godine realizovao dva dvodnevna seminara „Zaštita deteta žrtve trgovine ljudskim bićima u svetlu reformskih projekata Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike i Ministarstva unutrašnjih poslova“ za predstavnike policije i predstavnike sistema socijalne zaštite.

Prvi seminar realizovan je 29. i 30. novembra 2012. godine u Beogradu, hotel „Zira“. Na seminaru su učestvovali  predstavnici policije – službena lica policije koja su stekla posebna znanja iz oblasti prava deteta, prestupništva maloletnika i krivičnopravne zaštite maloletnih lica i predstavnici sistema socijalne zaštite – predstavnici centara za socijalni rad koji se bave zaštitom dece žrtava trgovine ljudima. Takođe, u realizaciju seminara bili su uključeni i predstavnici Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima.

Seminar je organizovan za predstavnike navedenih sistema iz Šumadijskog okruga (Kragujevac, Knić, Batočina, Lapovo, Rača, Topola, Aranđelovac).

Drugi seminar realizovan je 11. i 12. decembra 2012. godine u Beogradu, hotelu „Zira“. Na seminaru su učestvovali predstavnici policije – službena lica policije koja su stekla posebna znanja iz oblasti prava deteta, prestupništva maloletnika i krivičnopravne zaštite maloletnih lica i predstavnici sistema socijalne zaštite – predstavnici centara za socijalni rad koji se bave zaštitom dece žrtava trgovine ljudima. Takođe, u realizaciju seminara bili su uključeni i predstavnici Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima.

Seminar je organizovan za predstavnike Nišavskog okruga (Svrljig, Merošina, Doljevac, Ražanj, Aleksinac, Gadžin Han, Niš).

Rezultati seminara ogledaju se u obučenosti i jačanju saradnje  predstavnika policije i sistema socijalne zaštite, mogućnosti aktivnog učešća svih polaznika seminara, razmeni iskustava, praktičnoj primeni na konkretnim situacijama, međusobnom upoznavanju i uspostavljanju saradnje predstavnika oba sistema u cilju zaštite deteta žrtve trgovine ljudima.

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.