Glyph

Sa reči na dela/ Turning words into action

Realizovane aktivnosti u 2012. godini rezultirale su formiranom radnom grupom od strane Ministarstva zdravlja Srbije koju čine predstavnici relevantnih ministarstava, SIPRO-a, nevladinih organizacija, roditelja i dece i mladih sa smetnjama u intelektualnom razvoju – takozvanih samozastupnika. Radna grupa tokom 2012. godine radila je na pripremi Nacionalnog akcionog plana u kojem je predvidela konkretne aktivnosti za sprovođenje 10 principa unapređenja zdravlja i zaštite dece i mladih sa intelektualnim poteškoćama. Osam članova radne grupe, kao i samozastupnici uključeni u projekat, učestvovali su na međunarodnom sastanku održanom od 18. do 21. septembra u Sofiji u Bugarskoj. Cilj sastanka je bio da se kroz razmenu iskustava i diskusiju o nedoumicama koje imaju nacionalne radne grupe unapredi razumevanje same deklaracije, kao i razumevanje procesa donošenja akcionog plana, uključivanja dece u taj proces i na taj način rezultati koji se očekuju projektom.

Aktivnost koja nije planirana u okviru ovog zadatka, a koja predstavlja dodatni benefit je i organizovanje posebne grupe dece i mladih „Klub za zdrave promene“, koja je inkluzivnog karaktera i koja uključuje decu sa smetnjama u razvoju. Nakon što je grupa prošla kroz fazu osnaživanja za učešće u diskusijama, i sama je vodila razgovore o Evropskoj deklaraciji o zdravlju dece i mladih sa smetnjama u intelektualnom razvoju i njihovih porodica – „Bolje zdravlje, bolji život“, dajući svoje predloge kako treba sprovoditi neke od principa. Grupa je tokom 2012. godine u kontinuitetu radila, što je rezultiralo i učešćem predstavnika kluba u radnoj grupi za pripremu Nacionalnog akcionog plana, kao i održanog javnog događaja na kome su ova deca oslikavala kocke koje prikazuju njihova razmišljanja i poruke o svetu u kome su svi ravnopravni.

Projekat je realizovan od januara 2012. godine i nastavljen je u 2013. godini.

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.