Glyph

Pozitivno roditeljstvo

Naziv projekta: Pozitivno roditeljstvo
Donator:
EU kroz EIDHR
Period sprovođenja:
1.1.2020 – 31.12.2021.

Cilj projekta je da se doprinese da sva deca u Srbiji žive zaštićena od svih oblika nasilja kroz delotvoran zakonodavni okvir i primenu u praksi, u javnom i privatnom životu. Specifični cilj projekta je jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade sa decom i porodicama u sistemima pravosuđa i socijalne zaštite, tako da, u skladu sa principima pozitivnog roditeljstva: a) unaprede svoj rad u predmetima visokokonfliktnih razvoda, koji uključuju i pitanja starateljstva i davanja izdržavanja i b) u mogućnosti su da sprovode programe jačanja porodice koji stimulišu i jačaju veštine pozitivnog roditeljstva u opštoj populaciji, ali i posebno kod ugroženih porodica.

Projekat će započeti mapiranjem postojećih programa pozitivnog roditeljstva koji se sprovode u Srbiji, nakon čega će se razviti program obuke za stručnjake koji rade u centrima za socijalni rad (CSR) o pozitivnom roditeljstvu i nenasilnom vaspitanju dece kao i program obuke za sudije koji postupaju u građanskim sudskim postupcima, stručnjake u centrima za socijalni rad i advokate za postupanje u skladu sa međunarodnim standardima o pravima deteta u pravosuđu. Nakon toga će se razviti trening trenera za stručnjake, sprovešće se obuke širom zemlje, kao i evaluacija obuka. Takođe, biće pripremljena publikacija zasnovana na istraživanju i intervjuima sa decom i odraslima koji su prošli iskustvo razvoda, organizovaće se sastanci sa praktičarima, panel diskusije i informativne sesije u školama širom zemlje, kao i regionalna konferencija.

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.