Glyph

Transformacija rezidencijalnih ustanova za decu i razvijanje održivih alternativa

Centar za prava deteta bio je uključen u deo projekta koji se bavi unapređenjem podrške zdravstvenog sistema porodicama sa decom u riziku od smeštaja u rezidencijalne ustanove. Ovaj segment projekta ima za cilj unapređenje standarda i procedura vezanih za prevenciju necelishodne institucionalizacije dece sa rizikom/smetnjama i obuke za primenu novih rešenja kao i pronalaženje novih modaliteta podrške porodici sa detetom u riziku u okviru patronažne službe i razvoj programa i obuke u tom smeru.

Realizacija projektnih aktivnosti započela je u 2008, a završila se u maju 2011. godine. Nosilac projekta je UNICEF u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalne politike, Ministarstvom zdravlja, Centrom za porodični smeštaj i organizacijama koje pružaju logističku podršku projektu: Republički i pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu, Centar za liberalno demokratske studije, Centar za prava deteta i LEKS – Liga eksperata.

Tokom 2010. godine u okviru projekta realizovana je edukacija lekara u porodilištima i specijalizovanim medicinskim ustanovama za decu i to prvostepeno namenjena upoznavanju lekara sa osnovama saopštavanja neočekivanih vesti kroz koju je prošlo oko 150 lekara, kao i drugostepenu u kojoj su zainteresovani lekari imali priliku da se bliže upoznaju sa savetodavnim radom sa roditeljima dece sa smetnjama u razvoju. Takođe, pripremljen je i publikovan priručnik pod nazivom: „Detetu je mesto u porodici – priručnik za savetodavni rad sa porodicama dece sa smetnjama u razvoju u porodilištima i specijalizovanim zdravstvenim ustanovama za decu“.

Projekat je realizovan uz finansijsku podršku kancelarije UNICEF-a iz Beograda, u periodu 2008 – jul 2011.

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.