Glyph

Marginalizovanost na marginama Evrope – Uticaj COVIDA-19 na romske zajednice u zemljama Istočne Evrope koje nisu članice Evropske unije

Naziv projekta: Marginalizovanost na marginama Evrope – Uticaj COVIDA-19 na romske zajednice u zemljama Istočne Evrope koje nisu članice Evropske unije
Donator: Fond za istraživanje globalnih izazova pri Univerzitetu Lester
Izvršni partner: Evropski centar za prava manjina
Period sprovođenja: 1.6.2020 – 31.7.2020.

Cilj projekta je da se mapira uticaj pandemije KOVID-19 na pripadnike romske zajednice, a posebno decu. Imajući u vidu osetljivost romske zajednice koja je već pogođena siromaštvom i izložena diskriminaciji i rasističkim napadima, sprovešće se istraživanje kako bi se u uslovima krize izazvane pandemijom KOVID-19, sagledao njihov položaj u pristupu zdravstvenoj zaštiti, zatim koliko su mere socijalne distance uticale na njihov pristup obrazovanju, da li su bili izloženi govoru mržnje i rasističkim napadima, kao i da li je došlo do reakcije nadležnih vlasti.

 

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.