Glyph

TEKUĆI PROJEKTI

 1. Naziv projekta: Praćenje primene preporuka Komiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija sa posebnim fokusom na unapređenje participacije dece
  Donator: UNICEF
  Period sprovođenja: 27.6.2023 – 26.6.2025.


 2. Naziv projekta: Prava deteta u kontekstu unapređenja pristupa pravde za decu
  Donator: UNICEF
  Period sprovođenja: 27.6.2023 – 31.12.2024.


 3. Naziv projekta: Promovisanje dobrobiti dece u zaštiti od nasilja
  Donator: Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji kroz Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR)
  Period sprovođenja: 1.1.2024 – 31.12.2026.

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.