Glyph

Zaštita dece od zlostavljanja i zanemarivanja – izgradnja kapaciteta interesektorskih timova za zaštitu dece za primenu Opšteg protokola za prevenciju i postupanje u slučajevima zlostavljanja i zanemarivanja dece

Osnovni dugoročni cilj ovog projekta bio je primena sveobuhvatnog sistema zaštite deteta od zlostavjanja i zanemarivanja u Srbiji, u skladu s Konvencijom o pravima deteta, doprinoseći primeni Nacionalnog i Lokalnih planova akcije za decu i Nacionalne strategije za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja. Projektne aktivnosti realizovane su putem serije treninga za pripadnike zdravstvenog, obrazovnog i sistema socijalne zaštite, policiju i sudstvo.

Projekat je realizovan u periodu septembar 2009 – novembar 2010 uz podršku kancelarije UNICEF-a iz Beograda.

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.