Glyph

Porodica za svako dete

Vreme realizacije: april 2014. – april 2015. godine

Projekat se realizuje u partnerstvu i uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Norveške.

Osnovni cilj ovog projekta predstavlja poboljšanje sistema socijalne zaštite i povezivanje sa sistemom maloletničkog pravosuđa kako bi se omogućila primena vaspitne mere pojačanog nadzora u drugoj porodici (hraniteljskoj).

Ideju projekta „Od problema u ponašanju do potrebne promene“ podržala je i Ambasada Kraljevine Norveške kroz projekat „Porodica za svako dete“ i na osnovu Modela programa rada i praćenja dece sa problemima u ponašanju na hraniteljskom smeštaju namenjenog profesionalcima i hraniteljima razvija se priručnik za iste i prilagođeni program obuke za buduće hranitelje.

Sa ciljem medijske promocije priručnika planirana je konferencija.

Ostvareni rezultati:

  • U cilju izrade priručnika formirana je radna grupa koja okuplja najistaknutije eksperte i predstavnike različitih institucija relevantnih za zaštitu dece.
  • Održani su treninzi za profesionalce i hranitelje u cilju predstavljanja programa obuke kao i prikupljanja komentara, predloga i preporuka za unapređenje istog i dalji rad.

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.