Glyph

Jačanje mehanizama za prevenciju i zaštitu dece od seksualnog zlosatvljanja i iskorišćavanja na internetu

Centar za prava deteta sprovodi projekat „Jačanje mehanizama za prevenciju i zaštitu dece od seksualnog zlosatvljanja i iskorišćavanja na internetu“, uz finansijsku podršku Saveta Evrope, u periodu od oktobra 2019. godine do juna 2020. godine.

Projekat ima za cilj da promoviše zagovaračke aktivnosti i participaciju dece u cilju unapređenja prevencije i zaštite dece od seksualnog iskorišćavanja i zlostavljanja na internetu.

Specifični cilj projekta je da se doprinese unapređenju politika i prakse u borbi protiv seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja dece na internetu kroz aktivnosti zagovaranja, praćenja, podizanja svesti javnosti, osnaživanje dece i radionice sa decom.

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.