Glyph

Praćenje i izveštavanje o poštovanju međunarodnih obaveza

Beogradski centar za ljudska prava koordinisao je projekat „Izveštavanje o poštovanju međunarodnih obaveza“ (MORE – Monitoring and Reporting abouth the Implementation of International Obligations (NGOs’ capacity building)), koji je finansirala Delegacija Evropske unije u Srbiji. Projektom je bilo predviđeno da Beogradski centar za ljudska prava, Centar za prava deteta i Pravno-informacijski centar iz Ljubljane organizuju seriju seminara čiji je cilj bio da se predstavnici lokalnih nevladinih organizacija i lokalnih ombudsmana, kao i ostalih lokalnih institucija koje se bave ljudskim pravima (novinari, centri za socijalni rad i sl.) obuče da prate stanje ljudskih prava u svojoj sredini i da o tome izveštavaju.

Tokom 2009. i 2010. godine održani su seminari u Nišu, Užicu, Novom Pazaru i Novom Sadu.

Projekat je realizovan u 2009. i 2010. godini uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji.

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.