Glyph

Mesto za mene

Vreme realizacije: jul – decembar 2013. godine

Projekat je realizovan u saradnji sa Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu i uz finansijsku podršku Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike

Težište projekta bilo je na sprovođenju istraživanja stanja i položaja dece sa problemima u funkcionisanju na hraniteljskom smeštaju, a u cilju unapređenja sitema i što potpunije ostvarenosti i zaštite prava deteta. Rezultati dobijeni istraživanjem bili su osnov za formulisanje preporuka za povećanje kompetencija profesionalaca koji se bave poslovima hraniteljstva i samih hranitelja, kreiranje novih i poboljšanje postojećih usluga hraniteljskim porodicama, kao i za mogućnost češće primene mere pojačanog nadzora u drugoj porodici.

Ostvareni rezultati:

  • u periodu od jula do decembra sprovodeno je istraživanje u svim Centrima za porodični smeštaj i usvojenje u Srbiji – Beograd, Miloševac, Niš, Kragujevac, Ćuprija. Istraživanje je obuhvatilo ispitivanje 322 hraniteljske porodice i 96 dece na hraniteljstvu;
  • rezultati istraživanja i formulisane preporuke publikovane su u monografiji „Mesto za mene – deca na hraniteljstvu“;
  • 27. decembra održana je završna konferencija na kojoj je široj javnosti predstavljena monografija i najvažniji rezultati i preporuke istraživanja.

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.