Glyph

Razvoj kurikuluma za master za prava deteta Srbija i Moldavija – CREDMOS

U periodu septembar 2007 – avgust 2009. godine u saradnji sa Evropskom mrežom mastera za prava deteta (ENMCR) Centar za prava deteta učestvovao je u ovom projektu. Uloga Centra bila je da kao neakademski član konzorcijuma, organizacija koja se u svakodnevnom radu bavi pravima deteta, obezbedi vezu između potreba prakse i akademskih institucija – fakulteta. Svojim učešćem Centar je uticao na to da studenti dobiju praktično znanje neophodno u svakodnevnom radu u oblasti prava deteta, ali i da studentima učini dostupnim svoje kapacitete, najpre bibilioteku sa uskostručnom literaturom iz ove oblasti.

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.