Glyph

Osnaživanje dece da prepoznaju i prijave trgovinu ljudima u Republici Srbiji

Naziv projekta: Osnaživanje dece da prepoznaju i prijave trgovinu ljudima u Republici Srbiji
Partner: NVO Atina
Donator: Savet Evrope
Period sprovođenja: 1.11.2021 – 15.6.2022.

Cilj projekta je da smanji osetljivost dece i mladih na trgovinu ljudima kroz aktivnosti usmerene na podizanje svesti i osnaživanje dece i mladih da prepoznaju trgovinu ljudima i da znaju kako da se zaštite.

Projekat se sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope u okviru zajedničkog programa „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019 – 2022“, a traje od 1. novembra 2021. do 15. juna 2022. godine.

Tokom projekta, CPD će promovisati vide „Između sna i jave“, i digitalnu platformu „Zaštita dece od trgovine ljudima“, kako bi dosegao do što većeg broja dece u osnovnim i srednjim školama kroz informativne radionice širom Srbije.

Sa ciljem dosezanja do što većeg broja dece, u saradnji sa Klubom DX biće izrađen poster koji će biti postavljen u školama širom Srbije, a putem holograma deca će moći da pristupe informacijama na digitalnoj platformi.

Uporedo sa ovim aktivnostima, CPD i NVO Atina će sprovoditi kampanju na društvenim mrežama o značaju prevencije i zaštite dece od trgovine ljudima, a ujedno će se oslanjati na podršku medija u cilju informisanja javnosti

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.