Glyph

Jačanje kapaciteta Zaštitnika građana za pokretanje zakonodavnih inicijativa kroz partnerstvo sa civilnim društvom

U okviru ovog projekta predstavnici Centra za prava deteta izradili su dve stručne analize na
temu:

  •  Zloupotreba dece u političke svrhe – Analiza postojećih propisa i pravnih standarda,
  • Maloletničko pravosuđe i zaštita dece žrtava krivičnih dela, dece žrtava seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja i dece svedoka.

Izradu ovih analiza zajednički su prijavili Užički centar za prava deteta i Centar za prava deteta na konkursu koji je raspisala Kuća ljudskih prava.

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.