Glyph

Porodica za svako dete

Vreme realizacije: april 2014. – april 2015. godine

Projekat se realizuje u partnerstvu i uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Norveške.

Osnovni cilj ovog projekta odnosio se na poboljšanje sistema socijalne zaštite i povezivanje sa sistemom maloletničkog pravosuđa kako bi se omogućila primena vaspitne mere pojačanog nadzora u drugoj porodici (hraniteljskoj). Reč je o nastavku projekta „Od problema u ponašanju do potrebne promene“ podržanog od strane Ministarstva za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Ostvareni rezultati:

  • U cilju izrade Priručnika za stručne radnike i hranitelje/druge porodice u kojima se primenjuje vaspitna mera pojačanog nadzora u drugoj porodici formirana je radna grupa koja je okupila najistaknutije eksperte i predstavnike različitih institucija relevantnih za zaštitu dece.
  • U martu su organizovana dva treninga za profesionalce i hranitelje u cilju predstavljanja programa rada i praćenja dece sa problemima u ponašanju na hraniteljskom smeštaju, kako bi se osnažile kompetencije profesionalaca i samih hranitelja i vremenom obezbedile potrebne hraniteljske porodice spremne za smeštaj dece sa problemima u ponašanju, a posebno omogućila češća primena vaspitne mere pojačanog nadzora u drugoj porodici. Na treninzima je učestvovalo ukupno 55 učesnika.
  • Dana 30. aprila 2015. godine organizovana je promocija publikacije „VASPITNA MERA POJAČAN NADZOR U DRUGOJ PORODICI: model primene u hraniteljskim porodicama – Priručnik za stručne radnike i hranitelje/ druge porodice u kojima se primenjuje vaspitna mera pojačanog nadzora u drugoj porodici“. Promocija je organizovana u saradnji sa Institutom za kriminološka i sociološka istraživanja i prisustvovalo joj je 46 učesnika. U cilju što potpunijeg poštovanja i ostvarivanja prava maloletnika koji se nađu u sistemu krivičnopravne zaštite Centar za prava deteta je inicirao i dao doprinos daljem razvoju hraniteljstva kao specifične usluge sistema socijalne zaštite, a s aspekta mogućnosti primene jedne posebne krivične sankcije – vaspitne mere pojačan nadzor u drugoj porodici. U tu svrhu izrađen je pomenuti priručnik.

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.