Glyph

Dete na hraniteljstvu – podizanje standarda za bolju brigu u Srbiji

Centar za prava deteta je u saradnji sa Centrom za porodični smeštaj dece i omladine Beograd sproveo projekat namenjen unapređenju položaja i prava deteta smeštenog u hraniteljsku porodicu, tj. poboljšanju kvaliteta zaštite deteta u hraniteljskoj porodici. Projekat se implementirao u sedam mesta: Beogradu, Ćupriji, Beloj Crkvi, Subotici, Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu.

Jedna od osnovnih projektnih aktivnosti bila je razvoj minimalnih standarda u radu za profesionalce koji se bave poslovima hraniteljstva dece u smislu procedura koje moraju biti primenjene, kvaliteta usluga koji mora biti obezbeđen, metode i tehnika rada sa korisnicima koje treba poštovati, kao i praćenja i evaluacije efekata i kvaliteta usluga pruženih od strane profesionalaca.

Nakon toga usledio je krug kampanja sa prigodnim promotivnim materijalima po pomenutim gradovima u cilju promovisanja izrađenih standarda i bližeg upoznavanja hraniteljskih porodica sa istima.

Projekat je realizovan u periodu decembar 2010 – decembar 2011. godine uz podršku kancelarije Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji.

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.