Glyph

Sa reči na dela – podrška u donošenju i primeni Nacionalnog plana akcije za podršku deci sa smetnjama u razvoju

Vreme realizacije: mart 2012 – februar 2013

Centar za prava deteta bio je lokalna partnerska organizacija na projektu koga realizuje organizacija LUMOS, a finansira Fond za socijalne inovacije Evropska komisije

Cilj projekta je bio da se u tri evropske zemlje – Bugarska, Republika Češka i Srbija podrži imlementacija Evropske deklaracije o zdravlju dece i mladih sa smetnjama u intelektualnom razvoju i njihovih porodica – „Bolje zdravlje, bolji život“, donete od strane Svetske zdravstvene organizacije, kroz pripremu Nacionalnih akcionih planova za implementaciju. Takođe, projekat je bio usmeren i na prikupljanje iskustava u ove tri zemlje kako bi se drugim zemljemama dale preporuke za implementaciju.

Ostvareni rezultati:

  • tokom 2012. godine formirana je radna grupa od strane Ministarstva zdravlja Srbije koju čine predstavnici relevantnih ministarstava, SIPRO-a, nevladinih organizacija, roditelja i dece i mladih sa smetnjama u intelektualnom razvoju – takozvanih samozastupnika;
  • tokom 2013. godine Radna grupa pripremila je Nacrt Nacionalnog akcioni plan koji predviđa konkretne aktivnosti za sprovođenje 10 principa unapređenja zdravlja i zaštite dece i mladih sa intelektualnim poteškoćama;
  • tokom 2012. godine u okviru projekta organizovana je posebna grupa dece i mladih „Klub za zdrave promene“, koja je inkluzivnog karaktera i koja uključuje decu sa smetnjama u razvoju. Nakon što je grupa prošla kroz fazu osnaživanja za učešće u diskusijama, i sama je vodila razgovore o Evropskoj deklaraciji o zdravlju dece i mladih sa smetnjama u intelektualnom razvoju i njihovih porodica – „Bolje zdravlje, bolji život“, dajući svoje predloge kako treba sprovoditi neke od principa. Predstavnici kluba učestvovali su i radnoj grupi za pripremu Nacionalnog akcionog plana, kao i održanog javnog događaja na kome su ova deca oslikavala kocke koja prikazuju njihova razmišljanja i poruke o svetu u kome su svi ravnopravni. Klub je nastavio sa radom i u 2013. godinu, a podržan je od Swedish International Development Cooperation Agency preko Save the Children International;
  • od strane LUMOSA izdata je publikacija „Naše reči. Naša dela. Stvaranje boljeg života za mlade ljude sa intelektualnim smetanjama u razvoju“ u čijoj pripremi su učestvovala i deca iz Srbije (Klub za zdrave promene).

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.