Glyph

Institucionalna podrška razvoju organizacionih kapaciteta Centra za prava deteta

U okviru ovog projekta Centar je prošao kroz proces izuzetno važnog strateškog planiranja koji je rezultirao dokumentom pod nazivom Strateški plan razvoja Centra za prava deteta za period 2012-2016. godine. Nakon usvajanja dokumenta od strane Upravnog odbora Centra za prava deteta, započeo je proces akcionog planiranja aktivnosti organizacije za 2012. godinu, koje su direktno proistekle iz Strateškog dokumenta. Takođe, ustanovljeni su detaljni opisi poslova za svaku poziciju u Centru za prava deteta.

Projekat je, takođe, imao za cilj poboljšanje kapaciteta Centra za prava deteta kroz redovnu komunikaciju sa sličnim organizacijama u Evropi i učešće u važnim događajima na evropskom nivou – uz podršku ovog projekta predstavnice Centra za prava deteta učestvovale su na sastanku partnera organizacije Save the Children Sweden u Švedskoj, godišnjoj konferenciji evropske mreže Eurochild u Velsu i radionici sa temom dečjeg učešća u praćenju primene Konvencije o pravima deteta u Rumuniji.

Projekat se odnosio i na poboljšanje kapaciteta organizacije nabavkom knjiga i pretplatom na renomirani stručni časopis International Journal of Children Rights. Osim toga, projekat je unapredio aktivnosti u vezi sa odnosima s javnošću i povećanjem vidljivosti organizacije na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Projekat je realizovan u periodu januar 2011 – decembar 2011. godine uz podršku Save the Children Sweden.

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.