Glyph

Komparativna analiza zakonodavstva u oblasti obrazovanja dece sa smetnjama u razvoju

Tročlani tim Centra za prava deteta sačinio je analizu relevantnih zakonskih odredaba Slovenije, Hvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije u oblasti obrazovanja za decu sa smetnjama u razvoju, uključujući i analizu zakonodavstva EU. U analizi smo se osvrnuli i na politiku i usvojene strateške dokumente u predmetnoj oblasti za Republiku Srbiju, odnosno predložili listu preporuka u cilju usklađivanja zakonodavstva Republike Srbije u oblasti obrazovanja dece sa smetnjama u razvoju sa zakonodavstvom i standardima EU. Analiza je sačinjena na srpskom i engleskom jeziku i objavljena je u 2009. godini.

Projekat je realizovan uz podršku kancelarije Save the Children UK iz Beograda u periodu od 1. aprila do 30. septembra 2008. godine.

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.