Glyph

Transformacija rezidencijalnih ustanova za decu i razvijanje održivih alternativa

Centar za prava deteta bio je uključen u deo projekta koji se bavio unapređenjem podrške zdravstvenog sistema porodicama sa decom u riziku od smeštaja u rezidencijalne ustanove. Ovaj segment projekta imao je za cilj unapređenje standarda i procedura vezanih za prevenciju necelishodne institucionalizacije dece sa rizikom/smetnjama i obuke za primenu novih rešenja kao i pronalaženje novih modaliteta podrške porodici sa detetom u riziku u okviru patronažne službe i razvoj programa i obuke u tom smeru.

Realizacija projektnih aktivnosti započela je 2008. godine, a završila se u maju 2010. godine. Nosilac projekta bio je UNICEF u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalne politike, Ministarstvom zdravlja, Centrom za porodični smeštaj i organizacijama koje pružaju logističku podršku projektu: Republički i pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu, Centar za liberalno demokratske studije, Centar za prava deteta i LEKC – Liga eksperata.

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.