Glyph

Razvoj Modela Nacionalne strategije za borbu protiv trgovine decom

S obzirom na to da je Komitet za prava deteta u svojim Preporukama za Srbiju eksplicitno naveo da bi država trebalo da „razvije sveobuhvatnu nacionalnu strategiju s ciljem prevencije trgovine i seksualne eksploatacije dece“, Centar za prava deteta je oformio devetočlanu radnu grupu sastavljenu od predstavnika vladinog i nevladinog sektora, koja je razvila Model Nacionalne strategije za prevenciju i zaštitu dece od trgovine i iskorišćavanja dece u pronografiji i prostituciji.

Projekat je predstavljao deo regionalnog projekta pod nazivom „Program za borbu protiv trgovine decom u Jugoistočnoj Evropi“ a u Srbiji ga je podržala organizacija Save the Children UK.

Prva faza projekta realizovana je u periodu 1. april – 30. novembar 2009. a druga je bila nastavljena u 2010. godini s ciljem lobiranja za usvajanje Modela Strategije, odnosno uključivanje modela Strategije kao integrativnog dela Strategije borbe protiv trgovine ljudima.

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.