Glyph

Praćenje primene preporuka Komiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija

Naziv projekta: Praćenje primene preporuka Komiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija
Donator: UNICEF
Period sprovođenja: 1. 6. 2021 – 31. 5. 2023.

Cilj projekta je da doprinese unapređenom praćenju preporuka Komiteta za prava deteta UN-a kroz partnerstvo države i nevladinog sektora. Projekat se sprovodi uz podršku kancelarije UNICEF-a u Srbiji.

U prethodnom periodu Koalicija za monitoring prava deteta u Srbiji razvila je onlajn platformu sa indikatorima za praćenje primene preporuka, koja se redovno ažurira. Onlajn platforma doprinosi lakšem praćenju učinka sprovođenja preporuka Komiteta za prava deteta u Srbiji, kako za organizacije civilnog društva, tako i za državne organe, a samim tim olakšava proces izveštavanja.

Kao i u prethodnom periodu, Koalicija nastavlja sa praćenjem implementacije preporuka i periodičnim izveštavanjem. Kako bi se došlo do sveobuhvatnih i relevantnih podataka, Koalicija će nastaviti da održava redovne konsultacije sa članicama MODS-a, kao i da se sastaje sa relevantnim državnim organima. Pored toga, Koalicija će doprineti unapređivanju prava deteta kroz zagovaranje za poboljšanje u oblastima u kojima je prethodno identifikovan prostor za unapređenje.

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.