Glyph

PROMENA NA BOLJE“ – Monitoring usluge Dnevnog boravka s aspekta prava deteta

Projekat je namenjen deci i mladima sa problemima u ponašanju i treba da doprinese njihovoj resocijalizaciji. Realizuju ga u partnerstvu organizacije iz Bora, Beograda i Vranja. Projekat finansira Evropska unija kroz program „Evropska podrška inkluzivnom društvu“, a podržava ga Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Projekat je započeo sa realizacijom 21. decembra 2015. godine i trajaće 20 meseci. Projekat koordiniše udruženje građana „Kokoro“ iz Bora, a u sprovođenju učestvuju IAN Međunarodna mreža pomoći iz
Beograda, Nexus iz Vranja, kao i centri za socijalni rad iz ova tri grada.

Predstavnici Centra za prava deteta bili su angažovani da sprovedu monitoring aktivnosti usluge Dnevnog boravka, a sa aspekta poštovanja prava deteta. Svrha monitoringa bila je da se sagleda usluga i stekne bolji uvid u pogledu minimalnih standarda u pružanju usluga za decu, i da se na osnovu rezultata monitoringa daju preporuke za njen dalji razvoj.

U okviru projekta razvijen je okvir za praćenje, metodologija i sprovedene su posete svakoj od lokacija.

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.