Glyph

Institucionalna podrška razvoju organizacionih kapaciteta Centra za prava deteta

Projekat je realizovan u periodu januar 2012 – decembar 2012. godine uz podrškuSave the Children Sweden.

Kako je ovaj projekat imao za cilj poboljšanje umrežavanja sa drugim sličnim organizacijama u Evropi i razmene iskustva realizovano jedanaest međunarodnih poseta i sastanaka u evropskim zemljama.

Posete Briselu u Eurochild Generalnoj skupštini i sastanak predstavnika Save the Children Europe grupe i drugih organizacija sa sedištem u Briselu u vezi sa pravima deteta doprineli poboljšanju vidljivosti Centra za prava deteta i mogućeg prepoznavanja Centra kao važnog izvršnog partnera u regiji Balkana za unapređenje prava deteta. Kao rezultat tih aktivnosti Centar za prava deteta je izradio dokument o pristupu pravdi po meri deteta.

Prijavom na online verziju uglednog međunarodnog časopisa za dječija prava u decembru 2011. godine i početak njegove upotrebe od januara 2012. godine, Centar je dobio dragocen izvor za sebe, kao i za dalji rad sa svojim korisnicima. Pretplata se nastavlja u 2013. Takođe, Centar prikuplja i ima uvid u sva domaća strateška dokumenta, planove i druga relevantna dokumenta koji se odnose na oblasti prava deteta i deli ih na sajtu, sa korisnicima biblioteke, i putem redovnih sastanaka Koalicije za monitoring prava deteta. U cilju informisanja stručne i šire javnosti o svojim aktivnostima, Centar za prava deteta izdaje kvartalni časopis na srpskom i na engleskom jeziku.

Ovaj projekat je omogućio unapređenje ukupne efikasnosti rada Centra za prava deteta kroz usavršavanje i modernizaciju sistema i računarskih operativnih Office paketa, kao i kroz ažuriranje sajta u vizuelnom i tehničkom smislu.

U izveštajnom periodu Centra je održao sastanke Upravnog i Nadzornog odbora, zatim Skupštine. Osim rešavanju tehničkih pitanja, ti događaji služili su kao sredstvo za procenu prethodnog i definisanje daljeg rada, kao i jačanju kohezije grupe.

Na kraju godine eksterna evaluacije rada Centra je realizovana, a akcioni plan za 2013. godinu je pripremljen i treba da bude odobren od strane Upravnog odbora krajem januara 2013.

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.