Glyph

Izveštaj dece o sprovođenju Konvencije o pravima deteta

  • Prava deteta u Srbiji iz dečjeg ugla

Vođen participativnim modelom Centar za prava deteta je u saradnji sa nemačkom Organizacijom za tehničku saradnju GTZ (GmbH) – projekat „Transformacija sukoba i osnaživanje mladih“ (sadašnji GIZ – Nemačka organizacija za internacionalnu saradnju) i članovima grupe DX oformio koaliciju dece/mladih koja je izradila Izveštaj o stanju prava deteta u Srbiji iz dečjeg ugla.

Članovi DX-a su u saradnji sa predstavnicima Centra organizovali seminar „Prava deteta u Srbiji iz dečjeg ugla“. Cilj seminara bio je da se kod dece izgradi kapacitet za samostalnu procenu stanja u pojedinim oblastima koje se njih neposredno tiču, kao i da se članovi koalicije osnaže za grupni rad. Izveštaj dece o sprovođenju Konvencije o pravima deteta pisan je kao poseban dokument i predstavljen je 4. februara 2008. godine članovima Komiteta za prava deteta u Ženevi. Izveštaj su predstavili članovi dečje koalicije Dunja Begović i Vukan Marković. Komitet za prava deteta je izveštaj ocenio pozitivno uz obrazloženje da ovakav način rada predstavlja odraz istinske – prave participacije dece i mladih i dao preporuku da bi sa njim trebalo upoznati što veći broj dece i na temelju njegovog istraživanja planirati i realizovati dalje akcije koje će doprineti što potpunijem ostvraivanju prava deteta u Srbiji.

  • Prava deteta u Srbiji – kako to vide deca (promocija dečjeg izveštaja)

U periodu jun – oktobar 2008. godine Centar za prava deteta u saradnji sa GTZ i članovima dečje koalicije organizovao je 23 jednodnevne radionice, od toga 10 na području grada Beograda, a 13 u gradovima širom zemlje: Vrbasu, Knjaževcu, Aleksincu, Zaječaru, Kraljevu, Novom Sadu, Nišu, Novom Pazaru, Inđiji, Loznici, Požegi, Užicu i Zrenjaninu.

Radionice su imale za cilj da podignu nivo informisanosti dece o stanju prava deteta u Srbiji kroz predstavljanje rezultata istraživanja u okviru dečjeg izveštaja i identifikaciju tema za lokalne akcije zasnovane na temelju preporuka koje su proizišle iz Izveštaja.

Tokom radionica učesnici su imali priliku da se upoznaju sa sadržajem i rezultatima izveštaja, i da kroz grupni rad diskutuju i identifikuju teme na osnovu kojih je moguće kreirati i realizovati lokalne i nacionalne akcije.

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.