Glyph

Jačanje mehanizama za prevenciju i zaštitu dece od seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja na internetu

Naziv projekta: Jačanje mehanizama za prevenciju i zaštitu dece od seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja na internetu
Donator: Savet Evrope
Period sprovođenja: 1.10.2019 – 30.6.2020.

Cilj projekta je da promoviše zagovaračke aktivnosti i participaciju dece u cilju unapređenja prevencije i zaštite dece od seksualnog iskorišćavanja i zlostavljanja na internetu.

Specifični cilj projekta je da se doprinese unapređenju politika i prakse u borbi protiv seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja dece na internetu kroz aktivnosti zagovaranja, praćenja, podizanja svesti javnosti, osnaživanje dece i radionice sa decom.

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.