Glyph

FOKUS – Radimo zajedno za pravosudni sistem koji u centru ima prava i potrebe deteta

Naziv projekta: FOKUS – Radimo zajedno za pravosudni sistem koji u centru ima prava i potrebe deteta
Partneri: Terre des hommes Hungary, Defence for Childre Netherlands, Child Circle Belgium, Terre des hommes Hellas, Terre des hommes Romania
Donator: EU kroz program Evropske unije “Pravo, jednakost i državljanstvo 2014-2020”
Period sprovođenja: 1.1.2020 – 31.12.2021.

Cilj projekta je da se osigura da deca u kontaktu sa zakonom, bilo kao učinioci ili žrtve krivičnih dela, dobiju individualizovanu pomoć i podršku i imaju pristup personalizovanom odgovoru na svoje probleme, kroz primenu i promovisanje multidisciplinarne procene, zasnovane na principima restorativne pravde. Projekat operacionalizuje dve važne EU direktive: Direktiva (EU) 2016/800 Evropskog parlamenta i Evropskog saveta iz 2016. godine o procesnim garancijama za decu koja su osumnjičena ili optužena u krivičnim postupcima i Direktiva 2012/29/EU Evropskog parlamenta i Evropskog saveta iz 2012. godine o uspostavljanju minimalnih standarda za prava, podrška i zaštitu žrtava krivičnih dela. Projektom će se raditi na podizanju kapaciteta stručnjaka koji rade sa decom u kontaktu sa zakonom, za primenu i promovisanje multidisciplinarne procene propisane navedenim EU direktivama, izgradnji kapaciteta dece da nauče koja su njihova prava u krivičnom pravosuđu i njihovo osnaživanje da budu zagovarači svojih prava.

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.