Glyph

Razvoj Posebnog protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja u pravosudnom sistemu

Glavni cilj ovog projekta bio je jačanje pravosudnog sistema u Srbiji u oblasti zaštite dece od zlostavljanja i zanemarivanja putem razjašnjenja uloga različitih činilaca u okviru pravosudnog sistema, kao i razgraničenje odgovornosti u vezi s koordinacijom s drugim institucijama koje imaju ključnu ulogu u zaštiti dece.

Specifični cilj projekta bio je pomoć Ministarstvu pravde u pripremi nacrta Posebnog protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja u pravosudnom sistemu na način koji je participatoran i uzima u obzir poglede ključnih činilaca. Projekat je realizovan u saradnji sa Pravosudnim centrom za obuku i stručno usavršavanje (sadašnja Pravosudna akademija) tokom 2008. i 2009. godine a finansijski podržan od strane kancelarije UNICEF-a iz Beograda.

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.