Glyph

Saradnja sa organizacijama civilnog društva na stvaranju mreže za decu

Organizacija civilnog društva Društvo za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja dece i omladine iz Niša, u 2010. godini realizovala je projekat „Mreže organizacija za decu u Srbiji“ koja je okupila veliki broj organizacija koje se bave decom u Srbiji. Centar je član inicijativnog odbora i učestvoao je na više sastanaka na kojima se diskutovalo o tome na koji način je najcelihodnije urediti buduću mrežu. Mreža je pripremila i platformu – dokument koji u najkraćem sadrži osnovne principe i pravce delovanja mreže a koja je poslužila za predstavljanje mreže drugim društvenim subjektima.

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.