Glyph

Učenje o pravima deteta kroz vršnjačke edukacije u školama

Centar za prava deteta sprovodi projekat „Učenje o pravima deteta kroz vršnjačke edukacije u školamauz finansijsku podršku Fonda za otvoreno društvo, u periodu od 1. decembra 2019. godine do 31. maja 2020. godine.

Cilj projekta je podizanje svesti dece o njihovim pravima, odnosno promovisanje prava deteta i učešća dece u donošenju odluka koje ih se tiču. Kroz deset interaktivnih vršnjačkih radionica u tri grada u Republici Srbiji, deca će moći da se upoznaju sa pravima deteta propisanim Konvencijom o pravima deteta, kao i različitim materijalima i onlajn platformama kroz koje će moći da izraze svoja mišljenja i stavove o različitim temama. Sa ovim stavovima će dalje biti upoznati donosioci odluka na različitim nivoima. Deca će takođe na radionicama zajednički razmatrati probleme sa kojima se suočavaju njihovi vršnjaci i koji su mehanizmi za njihovo rešavanje.

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.