Glyph

Analiza zakonodavstva Republike Srbije iz perspektive prava deteta

Analiza zakonodavstva Republike Srbije iz perspektive prava deteta urađena je sa ciljem da posluži kao referentni dokument za dodatne analize i praktičnu primenu u donošenju novih ili izmeni i dopuni postojećih zakona i politika, a namenjena je je svima koji se bave ostvarivanjem i promovisanjem prava deteta – akademskim institucijama, civilnom sektoru, izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, medijima, nezavisnim nadzornim telima i slično.

Analiza je pokazala da je u Republici Srbiji preko 80 zakona trenutno relevantno u odnosu na prava deteta. Situacija je, međutim, podložna promenama usled donošenja novih i izmena i dopuna postojećih zakonskih rešenja, tako da će se i ovaj dokument kontinuirano menjati i dopunjavati.

Analizu zakonodavstva Republike Srbije iz perspektive prava deteta na zahtev Kancelarije UNICEF-a u Srbiji uradio je stručni tim Centra za prava deteta u sastavu: Milena Banić, Marija Petrović i dr Ivana Stevanović.

Projekat je realizovan uz finansijku podršku kancelarije UNICEF-a iz Beograda u periodu od 8. marta do 31. decembra 2010. godine.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina