Glyph

Obrazovanje za prava deteta

Vreme realizacije: maj – novembar 2013. godine

Reč je o projektu koji realizuje Užički centar za prava deteta uz podršku Pestaloci dečje fondacije. Projekat je nastao kao odgovor na potrebu da se obezbedi efikasno i sistemsko obrazovanje o pravima deteta profesionalaca koji rade sa decom, odnosno zaposlenih u obrazovanju. Tokom 2013. godine Centar za prava deteta bio je uključen u realizaciju projekta kroz pripremu dva priručnika: Prava deteta u obrazovanju – Priručnik za obuku zaposlenih u obrazovanju i Priručnik za nastavnike za rad sa decom viših razreda osnovne škole – Prava deteta u obrazovnom sistemu.

U 2014. godini planirana je obuka partnerskih organizacija na projektu i zaposlenih u obrazovanju.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina