Glyph

Transformacija rezidencijalnih ustanova za decu i razvijanje održivih alternativa

Centar za prava deteta bio je uključen u deo projekta koji se bavi unapređenjem podrške zdravstvenog sistema porodicama sa decom u riziku od smeštaja u rezidencijalne ustanove. Ovaj segment projekta ima za cilj unapređenje standarda i procedura vezanih za prevenciju necelishodne institucionalizacije dece sa rizikom/smetnjama i obuke za primenu novih rešenja kao i pronalaženje novih modaliteta podrške porodici sa detetom u riziku u okviru patronažne službe i razvoj programa i obuke u tom smeru.

Realizacija projektnih aktivnosti započela je u 2008, a završila se u maju 2011. godine. Nosilac projekta je UNICEF u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalne politike, Ministarstvom zdravlja, Centrom za porodični smeštaj i organizacijama koje pružaju logističku podršku projektu: Republički i pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu, Centar za liberalno demokratske studije, Centar za prava deteta i LEKS – Liga eksperata.

Tokom 2010. godine u okviru projekta realizovana je edukacija lekara u porodilištima i specijalizovanim medicinskim ustanovama za decu i to prvostepeno namenjena upoznavanju lekara sa osnovama saopštavanja neočekivanih vesti kroz koju je prošlo oko 150 lekara, kao i drugostepenu u kojoj su zainteresovani lekari imali priliku da se bliže upoznaju sa savetodavnim radom sa roditeljima dece sa smetnjama u razvoju. Takođe, pripremljen je i publikovan priručnik pod nazivom: „Detetu je mesto u porodici – priručnik za savetodavni rad sa porodicama dece sa smetnjama u razvoju u porodilištima i specijalizovanim zdravstvenim ustanovama za decu“.

Projekat je realizovan uz finansijsku podršku kancelarije UNICEF-a iz Beograda, u periodu 2008 – jul 2011.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2016. godina

2015. godina

2015. godina

2014. godina

2014. godina

2013. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina