Glyph

Transformacija rezidencijalnih ustanova za decu i razvijanje održivih alternativa

Centar za prava deteta bio je uključen u deo projekta koji se bavio unapređenjem podrške zdravstvenog sistema porodicama sa decom u riziku od smeštaja u rezidencijalne ustanove. Ovaj segment projekta imao je za cilj unapređenje standarda i procedura vezanih za prevenciju necelishodne institucionalizacije dece sa rizikom/smetnjama i obuke za primenu novih rešenja kao i pronalaženje novih modaliteta podrške porodici sa detetom u riziku u okviru patronažne službe i razvoj programa i obuke u tom smeru.

Realizacija projektnih aktivnosti započela je 2008. godine, a završila se u maju 2010. godine. Nosilac projekta bio je UNICEF u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalne politike, Ministarstvom zdravlja, Centrom za porodični smeštaj i organizacijama koje pružaju logističku podršku projektu: Republički i pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu, Centar za liberalno demokratske studije, Centar za prava deteta i LEKC – Liga eksperata.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina