Glyph

Učešće mladih u kreiranju programa lokalnih kancelarije za mlade

Centar za prava deteta u saradnji sa nemačkom Organizacijom za tehničku saradnju GTZ (GmbH) – projekat „Transformacija sukoba i osnaživanje mladih“, Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije i pet opština u Srbiji (Zvezdara, Barajevo, Ruma, Osečina, Veliko Gradište) realizovao je od 1. aprila do 20. oktobra 2009. godine projekat „Učešće mladih u kreiranju programa lokalnih kancelarija za mlade“.

Projekat je bio namenjen kancelarijama za mlade, s ciljem jačanja kapaciteta mladih za učešće u programskom planiranju i povećanju vidljivosti kancelarija za mlade u lokalnim sredinama.

Tokom juna 2009. godine u saradnji sa kancelarijama za mlade i oformljenim omladinskim programskim forumima, u navedenim opštinama sprovedeno je istraživanje o potrebama i interesovanjima mladih za programskim sadržajima u lokalnoj sredini.

Svrha ovog istraživanja bila je sticanje uvida u potrebe i interesovanja mladih, na osnovu čega se kancelarijama za mlade u ovih pet opština pomoglo da osmisle programsku ponudu koja bi u što većoj meri korespondirala sa realnim potrebama i specifičnim interesovanjima mladih u svakoj konkretnoj lokalnoj sredini. Rezultati istraživanja prezentovani su na konferenciji za novinare i podneti Ministarstvu omladine i sporta.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina