Glyph

Unapređenje modela informisanja mladih u lokalnoj zajednici putem vršnjačke edukacije

Projekat koji je Centar za prava deteta realizovao u saradnji sa nemačkom Organizacijom za tehničku saradnju GIZ (GmbH) – projekat „Jačanje struktura za osnaživanje i participaciju mladih u Srbiji“, Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije i četiri opštine u Srbiji (Obrenovac, Vračar, Kikinda, Ruma). Projekat je bio namenjen kancelarijama za mlade (koordinatorima kancelarija za mlade, aktivistima kancelarija za mlade, korisnicima postojećih programa kancelarija za mlade), s ciljem unapređenja modela informisanja mladih o mogućnostima i prilikama za mlade u lokalnoj sredini, osnaživanja mladih da aktivno participiraju u kreiranju info servisa i da putem vršnjačke edukacije prenose informacije svojim vršnjacima.

Realizacija projekta rezultirala je izradom četiri lokalna informatora za mlade. Na ovaj način obezbeđen je pristup informacijama o aktivnostima i programima kancelarija za mlade i drugim mogućnostima koje se nude mladima u lokalnoj zajednici.

Realizacija aktivnosti odvijala se u saradnji sa GIZ – Nemačkom organizacijom za internacionalnu saradnju.

Projekat je realizovan od 1 aprila do 15. novembra 2010. godine.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2016. godina

2015. godina

2015. godina

2014. godina

2014. godina

2013. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina